Garage Fuzz no Show do Boom Boom Kid no Hangar 110